Číslo 1 na kandidátní listině Změny má Mgr. Jan Mudra, asistent senátora a rakovnický zastupitel.
 
„Prioritou pro následující období by měl být rozvoj a investice do bytové a domovní výstavby. Město tyto možnosti na svých stavebních pozemcích má a mělo by je začít využívat. Lokalita Zátiší je k tomu určena a spolu s kanalizačním sběračem Bulovna budeme, se zapojením dotačním titulů, tuto investici prosazovat. 
Věřím, že důležité je i to, aby investorem bylo město a připravené pozemky byly dostupné pro nové obyvatele. Rychlý prodej developerovi zde nepodpoříme. Důsledek podcenění této oblasti vidíme posledních 10 let, kdy klesá počet obyvatel, mí vrstevníci a rodiny se musejí stěhovat za svým bydlením na venkov a Rakovník tak má dnes rovných 15 tis. obyvatel. V porovnání s dalšími městy Středočeského kraje jsme, bohužel, na chvostu. V parametrech úbytku obyvatel, stárnutí obyvatel i počtu dokončených bytů a stavebních parcel. Je potřeba to změnit a na tuto oblast se zaměřit. S tím souvisí i dostatečná kapacita ve školkách a školách zřizovaných městem, ale o tom už příště jako naše další priority Marek nebo Barča. Věřím, že tyto změny možné jsou. Aktivně, slušně a poctivě.“
 
Honza je rakovnický rodák, po místním gymnáziu vystudoval politologii se zaměřením na komunální politiku na Univerzitě Karlově, kde si dodělal i pedagogické vzdělání. V současné době pracuje pro Sdružení místních samospráv ČR, kde malým obcím pomáhá s administrací veřejných zakázek a dotací. Od roku 2020 pracuje jako asistent senátora, v roce 2018 byl zvolen do rakovnického zastupitelstva, kde aktivně hájí participativní rozpočet, vstřícný otevřený úřad a priority z předchozího programu Změny, jako je skatepark nebo lezecká stěna. Ve volném čase se věnuje sportu, cyklistice, plavání, tenisu, lezení a turistice.
Číslo 2 má na kandidátní listině Změny pro Rakovník Mgr. Barbora Knotová Vaicová, pirátská koordinátorka dobrovolníků, redaktorka a máma ročního syna.
 
„Rakovník potřebuje změnu. Ve vedení města musí být aktivní lidé. Dlouhé roky se ví, že nám zoufale chybějí stomatologové. Rakovničané za zubaři dojíždí i desítky kilometrů daleko. A radnice nekoná!
Podle průzkumu u mladých stomatologů by k jejich nalákání stačilo nabídnout místo pro ordinaci, zaručit místo ve školce pro děti či poskytnou bezúročnou půjčku na vybavení ordinace. To vše by městskou kasu nezatížilo, ale především občanům by se výrazně ulevilo!
Stejně tak bychom mohli pokračovat s plnými kapacitami obvodních lékařů. Pediatři do péče přijímají pouze novorozence. I ty by město mohlo motivovat k otevření nové ordinace právě u nás. V budoucnu bude tento problém stále narůstat! Přitom by stačila pouze aktivita ze strany vedení, jako to dělají zcela běžně v jiných městech.
Chceme to změnit! Aktivně, slušně a poctivě!“
 
Barbora je rakovnickou rodačkou, absolventkou místního gymnázia a ZUŠ. Následně vystudovala na Univerzitě Karlově bakalářský program Studia humanitní vzdělanosti, následně magisterský obor Soudobých dějin a nyní se připravuje na doktorandské studium.
Aktuálně pracuje coby pirátská koordinátorka dobrovolníků a příležitostně píše do týdeníku Raport. Volný čas tráví aktivně. Ať už je to běh, cyklistika či jízda na koni. To vše podniká se svou rodinou. Hlavními prioritami jsou pro ni sociální věci, životní prostředí – zadržování vody v krajině a podmínky pro rekreační sportovce."
Číslo 3 na kandidátce Změny pro Rakovník nese Mgr. Marek Pavlík, pedagog, Vespista, ochotník a nadšený sportovec.
 
"Již několik volebních období se angažuji v komunální politice. Proto vím, že v ní nezáleží na politické příslušnosti, ale především na schopnosti zastupitelů a radních sledovat dění ve městě. Ve Změně vidím, že všem jde o společnou věc. Rozvíjet Rakovník, řešit dlouholeté nedostatky a opravdu pomáhat lidem, kteří v něm žijí. To jsou hodnoty, které jsem se snažil v roli zastupitele naplňovat.
Jako učitel více vnímám oblast školství, jako nadšený Vespista se zajímám o řešení dopravy, jako aktivní ochotník rád diskutuji o rakovnické kultuře a jako sportovní nadšenec pomáhám řešit problémy místních sportovních klubů.
O vaši přízeň se ucházím i v letošních volbách, protože bych rád pokračoval v započaté práci. Chtěl bych být u toho, jak se v Rakovníku staví nová sportovní hala s odpovídajícím zázemím, jak se v našem městě rozvíjí bytová a domovní výstavba, jak se zefektivní odpadové hospodářství či jak se realizují další významné projekty vedoucí ke zlepšení života Rakovničanů a Rakovničanek.
Práce je totiž stále dost a je potřeba aktivních lidí ve vedení města. Chceme pracovat – aktivně, slušně a poctivě!"
Čtyřku na kandidátní listině Změna pro Rakovník nese Bc. Tomáš Laňka, lektor českého jazyka, cestovatel a předseda komise pro životní prostředí.
 
„Členem Změny pro Rakovník jsem již od jejího založení. Díky Vaší podpoře v minulých volbách jsem se mohl angažovat v problematice životního prostředí coby předseda komise. Pakliže opět získám Vaši přízeň, chci se tomuto tématu věnovat jako zastupitel. Ačkoli se to nemusí zdát, velkou výzvou dalších let se nejen pro Rakovník stane nakládání s odpadem.
Rakovník si podle mě zaslouží udělat krok směrem k budoucnosti a vytvořit pro své občany místo, které bude čisté, moderní a s důrazem na dlouhodobou udržitelnost.
Zefektivněním svozu komunálního odpadu za pomoci chytrých technologií a masivní modernizací dosluhující kanalizace, Rakovník opět začne růst.
Zajištění základních služeb, které zůstanou levné a navíc budou kvalitní, je naší prioritou. Navíc, využitím udržitelných metod se přiblížíme úrovni srovnatelně velkých, západních měst, která jsem na svých cestách mnohokrát navštívil.
Víme, jak na to. Potřebujeme ovšem vaše hlasy! Aktivně, slušně a poctivě.“
 
Tomáš je rakovnický rodák, absolvent místního gymnázia a Filozofické fakulty v Plzni. Několik let podnikal v cestovním ruchu a mimo jiné pořádal cestovatelské přednášky. S příchodem Covidu-19 musel změnit profesi. Stal se lektorem českého jazyka pro cizince, což je povolání, které ho velmi naplňuje. Mezi jeho největší záliby i dále patří cestování, plavání a příroda.
První pětku kandidátní listiny uzavírá Ing. Arch. Veronika Kronich, architektka.
 
“Vzhledem k tomu, že se profesně věnuji urbanismu a architektuře, je mým cílem zaměřit se na vytváření kvalitních veřejných prostorů. Ty by měly podporovat setkávání lidí, nikoli se stávat jen betonovou výhní v obytných ulicích. S tím jde ruku v ruce také realizace udržitelných a vkusných veřejných staveb tak, aby byly finance vynaloženy opravdu efektivně. V neposlední řadě chci řešit podporu bydlení ve městě. Máme krásné město, pojďme umožnit v něm lidem žít a vytvořit z něj příjemné místo.
Další prioritou je pro mě navýšení kapacit školek a jeslí. Tato opatření podpoří přijímat i dvouleté děti, což uleví především rodičům.”
 
Veronika je rakovnickou rodačkou, absolventkou místního gymnázia. Následně vystudovala na ČVUT obor Architektura a stavitelství. Od té doby působí jako živnostník a je součástí volného architektonického sdružení architektů a inženýrů. Paralelně působila jako certifikovaný odhadce nemovitostí, což je nyní upozaděno vytížeností v oboru architektury. Volný čas tráví aktivně, miluje běh a další druhy sportů.
Šesté místo na kandidátce Změna pro Rakovník drží Petr Steidl, učitel, IT specialista, člen komise pro vzdělávání.
 
“Na chodu města se podílím aktivně jako člen komise pro vzdělávání a působím v několika místních školských radách. Proto bych se rád nadále podílel na dalším rozvoji i propojení místních škol a školek.
Chtěl bych, aby naše radnice byla skutečně transparentní. Důležitá je také efektivní a zejména vstřícná komunikace směrem ke všem občanům. S tím může pomoci také lepší digitalizace úřadu. Přeji si rozšíření našeho města v lokalitě Zátiší Jih. To musí proběhnout maximálně aktivním přístupem radnice. Nedovolíme, aby městské pozemky získal developer.“
 
Petr je otcem dvou synů, téměř dvacet let působí jako učitel na 3. základní škole v Rakovníku se zaměřením na IT a technickou výchovu, kterou vystudoval na pedagogické fakultě Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Mezi jeho koníčky patří moderní technologie, hudba, filmy a fotografování. Aktivně hraje badminton.
Sedmičkou Změny pro Rakovník je Mgr. Martin Borský, metodik vzdělávání, bývalý učitel a IT specialista.
 
“Díky tomu, že se dlouhá léta pohybuji v oblasti školství a sportu, jsou tyto oblasti pro mě nejdůležitější. Prioritou je pro mě především vytváření kvalitních podmínek pro vzdělávání a sport pro děti a mládež.
Podporuji investice do školních budov zřizovaných městem. Budeme investovat do rekuperace vzduchu ve třídách. Nutností jsou také čidla na oxid uhličitý, díky kterým budou mít žáci a studenti lepší podmínky při výuce. Do škol by měly být instalovány bezpečné stojany pro kola/koloběžky, které by mohli využívat žáci i učitelé. Motivovali bychom je tak k přirozenému pohybu a zdravějšímu životnímu stylu.”
 
Martin se narodil v Klatovech, ale od dětství žije v Rakovníku, kde vystudoval základní i střední školu. Také zde deset let učil na základní škole tělesnou výchovu a informatiku. Právě problematika sportu je mu blízká. Už čtyři roky je členem sportovní komise. Je aktivním hráčem basketbalu a volejbalu. Současně je i trenérem basketbalového týmu TJTZ Rakovník. Každý rok je také členem sportovní komise v anketě Sportovec okresu Rakovník.
Osmičku má na naší kandidátní listině David Pužman, zahradník, více než 20 let majitel zahradnictví U brány. Rád cestuje, houbaří, jeho velkou vášní je sport – je trenér baseballu, jezdí na snowboardu a další.
 
„Jako rodilý Rakovničan a patriot chci podpořit rozvoj Rakovníka. Změna pro Rakovník přichází s celou řadou zajímavých projektů. Po dlouhodobých zkušenosech v oboru zahradnictví bych rád zviditelnil naši botanickou zahradu a Čermákovy sady.
Podle mého názoru by město mělo mít svého zahradníka či architekta, kteří by věděli, jaké rostliny či dřeviny má smysl vysazovat. Nevhodnou výsadbou se plýtvá prostředky, zeleň neprospívá a neplní svůj účel. Typickým příkladem jsou sídliště. Už pan Václav Laňka upozorňoval na tento problém a co hůř, nevhodné výsadby vidíme i dnes!
Dalším odvětvím, které podporuji, jsou sporty – i ty v menších klubech. Každý sport je přínosem a to nejen pro zdraví fyzické, ale i pro to duševní. Navíc se díky němu propojují generace. Město by přitom mělo myslet i na starší ročníky a jejich vyžití! To se nyní neděje. Musíme to změnit.
Například v rámci zmíněné botanické zahrady může fungovat komunitní zahrada. A nemusíme se bavit jen o pěstování zeleniny, ale také o záhoncích květů, které zkrátka dělají radost.
Rád vidím, když jsou lidé usměvaví. Ať už při sportu a nebo třeba na kulturních akcích. Proto bych rád podpořil i tuto sféru veřejného života. Pojďme to společně změnit – aktivně, slušně a s úsměvem!“
Číslo 9 na kandidátní listině Změna pro Rakovník má Mgr. Josef Podpěra, učitel informačních technologií, správce sítě a ICT koordinátor, člen sportovní komise.
 
„Chci se zaměřit především na podporu a dostupnost bydlení pro mladé rodiny, které by pak neměly důvod opouštět naše město, ale naopak by zde chtěly zůstat. Tím by Rakovník zároveň nepřicházel o samotné lidské zdroje, které jsou nepostradatelné pro zachování kontinuity jeho rozvoje. Stěžejní je dle mého názoru podpora individuální výstavby. Aktuálně existuje řešení dané otázky, je ale potřeba nastavit podmínky a pravidla tak, aby se prodej pozemků nestal předmětem spekulací a prostředkem výdělku developerů. V minulém volebním období byl tento bod prioritou několika politických sdružení. Bohužel nestalo se nic! Změnu pro Rakovník vnímám jako uskupení lidí, kteří mají vůli naplňovat svůj program.
Rád bych se zaměřil i na digitalizaci a především efektivní využívání IT technologií a zlepšení a zjednodušení komunikace mezi úřadem a občanem. Formulář žádosti vytvořený ve Wordu, podaný zpět emailem a následně přepsaný úředníkem do Excelu není v dnešní době správné a efektivní využití IT technologií. Je to jen další zatížení člověka, který by se mohl věnovat jiné práci."
 
Josefův celý profesní i společenský život je spjat s Rakovníkem, kde žije se svou rodinou. Má široký okruh zájmů, mezi které patří hlavně sport. Přes dvacet let je aktivním hráčem, trenérem a funkcionářem rakovnického oddílu baseballu.
"Proč kandiduji?
 
Jako novinář o dění v Rakovníku a našem regionu informuji na stránkách týdeníku Raport už 30 let. Do komunální politiky jsem před čtyřmi lety vstoupil proto, abych jako rakovnický patriot pomohl v našem městě prosazovat dobré věci. Takové, které slouží nám všem. To je především upravené město bez rozbitých cest, s fungující kanalizací, schopností ekologicky likvidovat odpad, s dostatkem pitné vody a čistého vzduchu, se zdravou krajinou v jeho okolí. Na první pohled to zní obyčejně, ale pro naši budoucnost je to to nejdůležitější. Jsem přesvědčen, že veškeré problémy pramení ze špatné komunikace mezi lidmi.
Prosazuji maximální transparentnost o záměrech a připravovaných projektech města, aby se k nim občané mohli vyjádřit dřív, než se začnou realizovat.
Lidé na kandidátce Změny pro Rakovník vytvořili moderní program. Jsou mladí, plni energie a mají chuť pro naše milované město poctivě pracovat. Dejme jim šanci."
Číslo 11 na kandidátní listině Změny má Petr Kholl, student Jamu, ochotník a zvukař.
 
„Podporuji obnovitelné zdroje energie a jejich využití i díky moderním technologiím. V programu Změny pro Rakovník se mi líbí, že myslíme i na toto. Pokud je dokážeme smysluplně využít, získat na ně dotační tituly na pořízení, a ještě tím ušetřit a být hospodární, je to výhra pro všechny. Na městské budovy a provozy, kde to bude možné a smysluplné, je podpoříme.
Hudbě a divadlu se věnuji od mala a v současné době už převážně profesionálně. Prošel jsem Rakovnickou ZUŠ i divadelním spolkem. Jsem rád, že u nás ve městě je kultura podporována, ať už kino, kde jsem sám několik let promítal, divadlo či velké množství koncertů. Myslím si, že kultura je důležitá, proto bych byl rád nápomocen zdejší kulturní produkci. Během svého studia na Jamu se setkávám nejen s produkcí samotnou, ale i s podporou ze strany státní správy. Rád bych pomohl s efektivitou různých kulturních grantů a pomohl kultuře v našem městě.
V současné době se věnuji práci pro různé organizace v kulturním prostředí ať už v rámci školy, nebo sám za sebe, na příklad ČT či větší České festivaly. Stále se věnuji hudbě, hraji na trubku v Symfonickém orchestru MUNI v Brně. Za Změnu pro Rakovník kandiduji proto, že se mnou kandiduje mnoho úspěšných a čestných lidí, u kterých mám jistotu, že udělají vše, a to včetně kompromisu, nebo uznání dobrých nápadů jiných uskupení, aby se nám v Rakovníku žilo stále lépe a lépe.“
Číslo 12 nese na kandidátce Změna pro Rakovník Zdeněk Nejdl, realizátor zahrad.
 
„Přesto, že jsem člen ODS, podporuji svojí kandidaturou Změnu pro Rakovník. Jsou tu aktivní lidé, kteří mají podobné smýšlení jako já. Zajímá mě dění ve městě a rád bych vlastní silou pomohl změnit věci k lepšímu. Vedení Rakovníka by mělo mít jasné cíle a aktivně za nimi jít, pokud tu chceme žít ve fungujícím městě.
Chci, aby se tu žilo dobře a rád bych přispěl například členstvím v komisi. Ty slouží jako poradní orgán zastupitelstvu a radě. Minulé vedení na jejich stanoviska bohužel nebralo příliš ohled, a proto bylo jejich fungování až zbytečné. To se musí změnit. Odborníci musí být slyšet, aby projekty, které město plánuje, měly smysl a byly funkční i v budoucnu.“
Číslem třináct je Ing. Jan Šnejdar, vedoucí oddělení bezpečnosti a správy budov.
 
„Mou prioritou je re-use centrum. Tento anglický termín začíná být i v tuzemsku čím dál známější. Má pomoci v tom, aby pro jednoho nepotřebné, ale zachovalé věci mohly sloužit ostatním. Díky tomu by se snížilo množství odpadu a tolik věcí by zbytečně nekončilo na skládce.“
 
Jan se narodil v Rakovníku, kde také žije. Vystudoval strojní fakultu na ČVUT v Praze. Jeho vášní je divadlo a umění. Dále se věnuje plastikovému modelářství a malování figurek. Ve volném čase nyní renovuje starší motocykl, který by rád uvedl do provozuschopného stavu.
Otevřeme dveře digitalizaci a transparentnosti! 
 
Trváme na pořizování záznamu ze zasedání zastupitelstva města, jeho archivaci a online dostupnosti. Stejně tak musí občané jasně vědět, o čem jednala rada města a jak rozhodla. Zveřejňování zápisů nikoliv jen usnesení jsou takovou cestou.
Zpřehledníme webové stránky města, aby občané intuitivně našli svůj požadavek.
Zjednodušíme a propojíme s mobilní aplikací města online rezervační systém pro návštěvu městského úřadu. Žádné fronty na řidičské a občanské průkazy!
S číslem 15 kandiduje Jan "Dooky" Cafourek.
 
“Jsem rakovnický rodák a otec čtyř skvělých dětí. Od mládí mě zajímalo umění ve veřejném prostoru – ať už jde o sochy, graffiti a nebo street art, který jsem vždy podporoval a příležitostně také tvořil. Nyní se věnuji nemovitostem a investicím, nicméně na prvním místě je rodina. V minulých volbách byl mojí prioritou skatepark, který se nám podařilo vyřešit. Letos je mojí prioritou pumptrack a rozšiřování umění ve veřejném prostoru.”
Volte číslo 6 Změna pro Rakovník!
Číslo 16 nese na kandidátní listině Změny pro Rakovník projektant Ing. Miroslav Polívka.
 
“Rakovník má podle mého názoru velký potenciál, který zůstává nevyužitý. I v těžké době, jakou zažíváme, může prosperovat. Pokud se zaměříme na rozpočtově menší cíle, které ale budou mít veliký dosah, bude se nám žít lépe.
Jako projektant na volné noze denně řeším stavby rodinných domů. Zabývám se řešením vodovodů, kanalizace, ale také hospodárným nakládáním s dešťovou vodou. Právě to bývá prioritou pro jednotlivce, ale důležitým tématem by to mělo být i pro budoucí vedení města!
Kromě toho bychom neměli zapomínat ani na kvalitní služby nejen pro obyvatele, ale také návštěvníky a turisty. Navrhneme veřejné toalety v Čermákových sadech, kde zoufale chybí ať už sportovcům, maminkám a dětem na hřišti, či při pořádání kulturních akcí v altánku. Menší investicí by mohlo být také pítko."

Může jít o obrázek text, kde se píše Mgr. Lucie Majerová å ZMENA PRO RAKOVNÍK V RÁMCI KONCEPCE CHYTRÉHO MESTA PREVEDEME ŽÁDOSTI O MÉSTSKÉ DOTACE A GRANTY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY. Zameríme sena smysluplné dotační tituly. díky externím odborníkovipr jejich dmiistrac mesto ušetri snahu éto oblasti. VYRÍZENÍ UMOŽNÍME ONLINE!

Budeme čerpat více dotačních titulů. Jak?
 
Zaměříme se na smysluplné dotační tituly pro město díky externímu odborníkovi pro jejich administraci. Rakovník tak ušetří a zefektivní svoji snahu v této oblasti. Bohužel v současné době je Rakovník na chvostu mezi středočeskými městy v čerpání a získávání dotací.
V rámci koncepce chytrého města převedeme veškeré formuláře k žádostem o městské dotace a granty do elektronické podoby. Jejich vyřízení bude možné online!

Může jít o obrázek 1 osobě , venkovnímu a text that says 'Jan Kratochvíl VYŽITÍ PRO DETI Podporíme zájmové kroužky a volnočasové aktivity detí a mládeže. Chceme pro nẽ kvalitní zázemí a dostatek prostredku na činnost. ZMENA PRO RAKOVNİK'

S číslem 18 kandiduje za Změnu pro Rakovník Jan Kratochvíl, elektrotechnik, vedoucí zájmového kroužku při DDM, letecký modelář. 
 
"Dlouhodobě se angažuji v práci s mládeží. Již 14 let vedu leteckomodelářský kroužek v Domě dětí a mládeže v Rakovníku. Jsem členem letecko modelářského klubu v Rakovníku, kde se angažuji v pořádání dětského příměstského tábora a dalších akcí pořádaných naším klubem se zaměřením na mládež a veřejnost. Jsem pro podporu a rozvoj zájmových kroužků a volnočasových aktivit v Rakovníku. Věřím, že kroužky zájmové činnosti ať technické, biologické, sportovní nebo humanitní podporují vzdělání v dané oblasti a pomáhají s výchovou v rámci volnočasových aktivit.
Pracuji v oblasti elektrotechniky a lidí s technickým zaměřením není nikdy dost a poslední dobou jich spíš ubylo. Potřebujeme technické profese a jednou z cest jsou právě i technické kroužky.
Aktuálně pracuji jako elektrotechnik v P&G Rakona. Ve volném čase se aktivně podílím na pořádání akcí a činnosti místního modelářského klubu včetně práce s mládeží. Příležitostně se věnuji cyklistice."

Může jít o obrázek 1 osobě a text that says 'Ðc. LucieSpeváčková ” ZEFEKTIVNÍME SVOZ ODPADU Rozšíríme sít nádob na oleje a kovový odpad. Zajistíme také jejich pravidelny SvoZ a prodlouženi otevírací doby sbérného dvora. å ZMENA'

Číslo 19 na kandidátní listině Změna pro Rakovník drží Bc. Lucie Spěváčková.
 
"V Rakovníku žiji třetím rokem, ale mým druhým pomyslným domovem se stal již při studiu místního gymnázia. V našem městě je pro mě důležitá otevřenost k občanům, proto podporuji uchování záznamu ze zastupitelstva, především jeho archivaci a online dostupnost. Dále se zajímám o ekologii a udržitelný rozvoj, proto také podporuji usnadnění třídění odpadu pro občany, v podobě přidání nádob na kovový odpad a olej a prodloužení otevírací doby sběrného dvora. Studuji na Západočeské univerzitě v Plzni. Momentálně mám hotové bakalářské studium v oboru politologie a pokračuji navazujícím magisterským studiem ve stejném oboru a nyní budu studovat i právo a právní vědu."

Může jít o obrázek 1 osobě a text that says 'Kryštof Loula CHCEME ROZŠIROVAT SÍT CYKLOSTEZEK A UDRŽOVAT JE VE VYSOKÉM STANDARTU. Díky správné a pravidelné údržbš budou opèt vypadat jako ٧ dobe jejich vzniku. Konkrétním projektem by mohlo byt rozšíreni části cyklostezky na Senomaty, kde není možny bezpečny prujezd kol V obou smèrech. 2 7MENA PRO RAKOVNÍ'

Číslo 20 má na kandidátní listině Změna pro Rakovník Kryštof Loula, akvarista a sportovec.

"Jsem rakovnický rodák. Celý život se aktivně věnuji sportu, především basketbalu a fotbalu. Proto podporuji investici do rekonstrukce a rozšíření sportovní haly na stávajícím místě. I svůj volný čas rád věnuji dalším sportům, a to zejména cyklistice. Zde si myslím, že máme jisté rezervy. V našich cyklostezkách je spoustu prostoru pro zlepšení stavu a rozšíření sítě cyklostezek, což je i jeden z bodů našeho programu. Pojďte do toho s námi!"

Může jít o obrázek text, kde se píše Mgr. Václav Melč 7 å ZMENA PRO RAKOVNÍK ZAVEDEME STUDENTSKÉ ZASTUPITELSTVO, KTERÉ PLNE ZAPOJÍ STUDENTY STREDNÍCH ŠKOL DO VEREJNÉHO DENÍ VE MESTE. Zvyšíme zájem mladych společenské déní.

Kandidátní listinu Změny pro Rakovník uzavírá advokát Mgr. Václav Melč.

"Založíme studentské zastupitelstvo, které bude zrcadlit to skutečné. Zapojíme studenty středních škol do veřejného dění ve městě a zvýšíme tím jejich zájem o společenské dění.

Pro žáky a studenty chceme bezpečné stojany na kola a koloběžky ve školách, ale také v centru města. Podpoříme tím ekologické varianty dopravy po městě a pokusíme se ulevit dopravním špičkám."