50 změn k lepšímu

6 priorit – volte číslo 6:

 Zahájíme rozvoj nové bytové a domovní výstavby v lokalitě Zátiší.
 Systematickým oslovováním přilákáme do města lékaře a zubaře, kteří zde zoufale chybějí.
 Navýšíme kapacity mateřských škol.
 Zahájíme rekonstrukci sportovní haly.
 Obnovíme pravidelné kulturní pořady pro seniory.
 Zefektivníme odpadové hospodářství – služba odpovídající výši poplatku.

Jsme Změna pro Rakovník a rádi bychom vám tímto představili náš volební program do komunálních voleb v roce 2022. Nazvali jsme ho 50 změn k lepšímu. Naše město je krásné, bohužel mu chybí energičtí a pracovití lidé ve vedení, kteří by vize dokázali proměnit v realitu.

Město investuje obrovské částky do velkých projektů, ale zapomíná na služby občanům, které dokáží zpříjemnit každodenní život. Drobná „Masarykovská“ práce. Jejich realizace ovšem vyžaduje práci a píli. Víme jak na to, chceme pracovat!

1. HOSPODAŘENÍ A INVESTICE

Hospodaření města a investice jsou naprosto klíčovou částí našich plánů. Budujeme město pro naše děti. Musíme investovat chytře a hospodárně. Chceme se zaměřit na bytovou výstavbu, která bude v režii města, nikoli developerů, kvůli kterým je dostupnost bydlení na kritické úrovni. Chceme investovat, ale za maximálního možného čerpání dotací a příspěvků. Pracovník, který by měl na starosti čerpání dotačních titulů by mohl městu ušetřit obrovské sumy.

Zároveň myslíme ekologicky, a proto chceme šetřit díky fotovoltaickým systémům. Stejně tak chceme podpořit finanční gramotnost občanů, protože prosperující město potřebuje prosperující občany. V jedenácti bodech představujeme to nejdůležitější z oblasti hospodaření a investic.

 1. Zahájíme rozvoj nové bytové a domovní výstavby v lokalitě Zátiší. Začneme výstavbou kanalizačního sběrače v oblasti Bulovna.
 2. Budeme řešit nedostupné bydlení, které žene obyvatele pryč z města. Zapojíme město do „programu výstavba pro obce“, který podporuje výstavbu bytů pro rodiny s dětmi.
 3. Snížíme cenu vodného a stočného. Ušetříme díky instalaci fotovoltaických panelů na ČOV v rámci projektu „OBEC 2030“.
 4. Zaměříme se na dotační tituly pro město díky externímu pracovníkovi pro jejich zajišťování, čímž město ušetří. V současné době je bohužel Rakovník na chvostu mezi středočeskými městy v čerpání a získávání dotací.
 5. Podpoříme vznik smysluplných parkovacích míst v okolí centra města a na sídlištích.
 6. Budeme podporovat dluhovou poradnu Člověka v tísni v její činnosti v našem městě.
 7. Naším cílem je vyrovnaný rozpočet města s maximálním důrazem na efektivní čerpání dotací. Úvěr bereme jako poslední možnost při financování investiční akce. Příkladem může být sportovní hala, kdy dotační tituly dosahují 50 % nákladů a rozpočet města nestačí na dofinancování akce.
 8. Nezaměstnané zapojíme do zkrášlení veřejného prostoru města, např. na čištění nelegálního graffiti.
 9. Rekonstrukci Husova náměstí chceme v souladu s aktuálními trendy respektující přírodu ve městě a efektivní hospodaření s dešťovou vodou.
 10. Botanickou zahradu obnovíme a zpřístupníme veřejnosti i o víkendu. Vytvoříme prostor pro komunitní pěstování a setkávání.
 11. Odmítáme prodej strategického městského majetku a pozemků. Naopak budeme podporovat zisk např. pozemku Na váze.

2. ROZVOJ MĚSTA –  DIGITALIZACE,  INOVACE A BEZPEČNOST

Občané řeší už několik let zoufalou situaci s nedostatkem zubařů, praktických a dětských lékařů. Žádné vedení radnice tuto situaci zatím neřešilo přes to, že občané musí jezdit na zubní prohlídky i desítky kilometrů daleko. Chceme postupovat aktivně v oslovování nových lékařů. Chceme jim nabídnout například vybavenou ordinaci, garantovat místo ve školce pro jejich děti a další benefity, které by zvýšily jejich zájem a které jiná města běžně dělají.

Dalším velkým tématem je komunikace radnice směrem k občanům. Trváme na pořizování záznamu ze zasedání zastupitelstva města, jeho archivaci a online dostupnosti. Stejně tak požadujeme maximální projednávání projektů s občany, abychom předešli situaci z letošního jara, kdy občané museli sepisovat petici pro to, aby vedení města začalo brát jejich připomínky vážně. Projekty musí být lidem důkladně představeny, a to v maximální možné míře. Poradním orgánem by měl být v tomto případě městský a zahradní architekt.

Bezpečnost ve městě nesmí být opomíjena. Strážníci městské policie musí být opět vidět v ulicích. Skvěle se osvědčili také preventisté kriminality, kteří dohlíželi na pořádek v částech města dostupných pouze pěším.

V rámci inovací chceme instalovat fotovoltaické zdroje energie na městské budovy. Díky chytrým a úsporným lampám budeme eliminovat světelný smog, čímž zlepšíme kvalitu života lidí i stav přírody.

 1. Systematicky budeme oslovovat lékaře a zubaře, kteří ve městě zoufale chybí. Tím občanům zajistíme dostupnou péči.
 2. Zařídíme digitalizovanou a otevřenou radnici fungující pro občany.
 3. Trváme na pořizování záznamu ze zasedání zastupitelstva města, jeho archivaci a online dostupnosti. Stejně tak musí občané vědět, o čem jednala rada města a jak rozhodla.
 4. Zpřehledníme webové stránky města, aby občané intuitivně našli svůj požadavek.
 5. Zjednodušíme a propojíme s mobilní aplikací města online rezervační systém pro návštěvu městského úřadu. Už žádné fronty na řidičské a občanské průkazy!
 6. Zachováme participativní rozpočet „Rozhodněte sami“. Podpoříme umístění dalších informačních panelů před naše městské památky (nově umisťované v roce 2022 díky úspěchu v participativním rozpočtu).
 7. V rámci koncepce chytrého města převedeme veškeré formuláře k žádostem o městské dotace a granty do elektronické podoby. Jejich vyřízení umožníme online.
 8. Zajistíme restrukturalizaci městské policie a navýšení počtu strážníků. Řešením by mohlo být vypsání výběrového řízení na velitele městské policie, hlavním kritériem by byla právě vize budoucí práce. Strážníci musí vykonávat efektivní práci pro občany a jejich bezpečnost. Obnovíme službu preventistů kriminality. Průběžně budeme inovovat kamerový systém, aby v případě potřeby skutečně pomohl.
 9. Zavedeme institut městského a zahradního architekta, který by dodával nezávislý odborný názor. Měl by pravomoc vyjadřovat se ve správních řízeních.
 10. Prostřednictvím dotačních titulů budeme postupně obměňovat lampy za tzv. chytré a úsporné, které eliminují světelný smog a šetří městský rozpočet.
 11. Na vhodné městské budovy budeme instalovat fotovoltaické zdroje energie.
 12. Pozveme do našeho města řezbáře a podpoříme vznik nové tradice, která oživí veřejný prostor dřevěnými sochami. Oživíme tradici farmářských a řemeslných trhů od místních výrobců a zavedeme jasná pravidla pro současné trhy.

3. ŠKOLSTVÍ

Prioritou je jednoznačně navýšení kapacity školek. Právě toto opatření umožní zařízením přijímat i dvouleté děti, což umožní dřívější návrat rodičů do zaměstnání. Stejně tak zachováme a budeme podporovat jesle.

V budovách základních škol chceme instalovat čidla na oxid uhličitý, čímž zvýšíme kvalitu prostředí, ve kterém žáci tráví velkou část dne. Tato čidla je možné získat díky dotačním titulům. Ušetřit chceme díky hromadnému nákupu softwarových licencí pro školní zařízení. Pro žáky a studenty škol chceme bezpečné stojany na kola a koloběžky nejen ve školách, ale také v centru města. 

 1. Navýšíme kapacity školek, což umožní příjem i dvouletých dětí. Zároveň podporujeme zachování jeslí, ukazují se jako velmi přínosné
 2. Podpoříme další investice do školních budov, investice na rekuperaci vzduchu ve třídách a čidla na CO2. 
 3. Zavedeme studentské zastupitelstvo, které plně zapojí studenty středních škol do veřejného dění ve městě a zvýšíme jejich zájem o veřejné dění.
 4. Základní školy zřizované městem podpoříme v rozvoji předmětů a seminářů jako je finanční, čtenářská a mediální gramotnost. 
 5. Zavedeme hromadné nákupy licencí pro základní a mateřské školy zřizované městem (antiviry, Microsoft licence atd.) s cílem úspory veřejných peněz. 
 6. Podpoříme profilaci mateřských škol, čímž se budou moci děti ideálně rozvíjet dle svých potřeb. Všechny mateřinky chceme podpořit ve spolupráci s logopedy, abychom tím ušetřili finance i čas rodičů. Klíčové je také duševní zdraví, o které je třeba dbát, proto podpoříme vzdělávání učitelů a učitelek i v této oblasti.
 7. Do škol instalujeme bezpečné stojany pro kola/koloběžky pro žáky i učitele.

4. SPORT, KULTURA A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Po letech dohadů chceme konečně zahájit rekonstrukci a rozšíření sportovní haly. Úroveň sportovního a volnočasového vyžití v Čermákových sadech chceme podpořit instalací veřejných toalet. Ve městě chceme podpořit vznik dalších sportovišť, na kterých by mohli svůj čas trávit děti, dospělí i senioři. Právě pro seniory chceme obnovit pravidelné kulturní pořady „čtvrtletníky“. Rozšířit by se mohla také nabídka univerzity třetího věku pro seniory o finanční, mediální, čtenářské či IT dovednosti a znalosti. Pro maminky s nejmenšími dětmi chceme rekonstruovat Mateřské centrum Paleček, které je nyní v neutěšeném stavu.

Chceme rozšiřovat síť cyklostezek a udržovat je ve vysokém standardu. Díky správné a pravidelné údržbě budou opět vypadat jako v době jejich vzniku či za dob „táty cyklostezek“ pana Kotála. Konkrétním projektem by mohlo být rozšíření části cyklostezky na Senomaty, kde není možný bezpečný průjezd kol v obou směrech. Občané si dlouhodobě stěžují na stav i šíři nebezpečného úseku. Podpoříme i nové cyklostezky do Lubné či Kolešovic. 

 1. Zahájíme rekonstrukci sportovní haly včetně jejího rozšíření dle hotové studie.
 2. Zajistíme volnočasové vyžití pro seniory. Obnovíme pravidelné kulturní pořady „čtvrtletníky“ v kulturním centru, Domě Osvěty a altánu v Čermákových sadech. Zachováme přednášky v rámci univerzity třetího věku a rozšíříme pravidelné semináře o finanční, mediální i počítačovou gramotnost.
 3. Podpoříme sloučení fotbalových klubů, klíčová je pro nás podpora dětí a mládeže.
 4. Zajistíme veřejné toalety v Čermákových sadech. Uživatelé dětského, workoutového i basketbalového hřiště nemají možnost v blízkosti využít veřejné toalety. To platí i pro publikum koncertů v altánu. Zpříjemníme tak užívání veřejného prostoru a omezíme jeho znečišťování.
 5. Podpoříme vznik pumptracku, petanque hřiště a hřiště na discgolf v různých částech města. Obnovíme hřiště U křížku na Vinohradech a ping-pongové stoly na sídlištích.
 6. Podpoříme další investice do zimního stadionu – rekonstrukce šaten a zázemí.
 7. Postaráme se o rozšíření cyklostezek, navýšíme prostředky do jejich údržby tak, aby vypadaly jako za dob „táty cyklostezek“. Investovat je jedna věc, ale udržet je ve vysokém standardu je věc druhá. To se městu dlouhodobě nedaří. V centru instalujeme dobíjecí stojan pro elektrokola.
 8. Zajistíme důstojné prostory pro mateřské centrum Paleček a pro další volnočasové aktivity dětí a maminek.
Dokončíme snahu o umístění tzv. Kamenů zmizelých (stolpersteinů) jako památku místním obětem holocaustu.

5. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Nejpalčivějším tématem je pro nás svoz komunálního odpadu. Ceny za tuto službu neustále rostou, kvalita ovšem stagnuje. Vzpomeňme si na situaci o vánočních svátcích, kdy kontejnery přetékají odpadky. Během zbytku roku není situace o mnoho lepší. Problém by mohly vyřešit chytré podzemní kontejnery, které sami informují o naplněnosti nádoby. Frekvence se tak přizpůsobuje produkci odpadu. Upravíme systém odpadového hospodářství tak, aby motivoval obyvatele ke třídění odpadu a minimalizaci tvorby toho směsného.

V této souvislosti chceme prodloužit otevírací dobu sběrného dvora o 10 hodin týdně. V městě chceme více nádob na kovový odpad, oleje z domácností a biologický odpad.

Podpoříme přírodu, a proto necháme vzniknout mokřadu u Šamotky, kde se vylévá na městských pozemcích Lišanský potok. Chceme také více květnatých luk a systematickou péči o městskou zeleň. Dáme vzniknout městskému ovocnému sadu Na studánkách. Jméno ponese po rakovnickém patriotovi a promovaném biologovi Václavu Laňkovi.

V rámci snížení odpadu podpoříme vznik re-use centra pro vyměňování nevyužitých věcí. Chceme zahájit projekt Vánočních stromků v květináči, takže se stromy po svátcích vrátí zpět do městských lesů. Lokální výrobce chceme ve vedení města podpořit organizací pravých farmářských a řemeslných trhů.

 1. Zefektivníme svoz komunálního odpadu. Pořídíme podzemní a chytré kontejnery, aby došlo k efektivnímu vyvážení a nedocházelo k přeplňování popelnic.
 2. Zajistíme prodloužení otevírací doby sběrného dvora o 10 hodin týdně včetně víkendů.
 3. Rozšíříme síť nádob na oleje a kovový odpad a zajistíme jejich pravidelný svoz.
 4. Při obnovování pachtovních smluv prosadíme ekologické hospodaření na pozemcích města.
 5. Podpoříme vznik přirozeného mokřadu u Šamotky. Budeme pokračovat v zakládání květnatých luk a hmyzích domů. Představíme nový systém péče o městskou zeleň a navrhneme změnu systému sekání trávy tzv. mozaikové sečení všude tam, kde to bude možné.
 6. Chceme více stromů! Založíme ovocný sad Na Studánkách dle hotové studie - Sad Václava Laňky. Zahájíme projekt Vánoční stromky v květináči, díky kterému vrátíme vánoční stromky zpět do lesa. Vysadíme více stromů, než kolik jich ztratíme.
 7. Podpoříme vznik re-use centra, kde bude možné opětovně získat nevyužívané ale funkční věci.

6. PÉČE O SENIORY, ZDRAVÍ a DOPRAVA

Myslíme na všechny, a proto chceme na žádosti seniorů garantovat pravidelné bezbariérové spoje.

 1. Budeme bojovat za ekologické MHD a pravidelné bezbariérové spoje.
 2. Zavedeme na světelných křižovatkách technologii tzv. zelené vlny, která umožní rychlý a bezpečný průjezd složek IZS.
 3. Chceme usilovat o získání budovy knihovny do vlastnictví města. Dále by se mohl prostor využít pro domov seniorů, ordinace lékařů, nízkoprahové byty a další. Zároveň by zde mohlo být zázemí pro dětské kroužky. Jak se osvědčilo v zahraničí, soužití seniorů a dětí je výhodné pro všechny.
 4. Chceme, aby se cyklisté i v centru města pohybovali pohodlně a především bezpečně. Rozšíříme motivační program „do práce na kole/pěšky“ ve spolupráci s průmyslovými podniky a dalšími zaměstnavateli ve městě. Pouze tím, že budou mít cyklisté v provozu své místo, dojde k jejich nárůstu. Ulevíme tak dopravním špičkám a dopravním zácpám.
 5. Rádi bychom obnovili oceňování významných rakovnických patriotů. Tuto tradici současné vedení přerušilo.

Máme odvahu změnit věci k lepšímu.

 Aktivně, slušně a poctivě.

 Změna pro Rakovník, číslo 6.